1 2 3 4 5

OPERATIVNI SISTEMIOEM – Original Equipment Manufacturer


OEM softver je predviđen za isporuku uz nove računare, a ujedno je i najpovoljniji način da nabavite Microsoft softver. Nije moguće sve Microsoft proizvode nabaviti na ovaj način, uobičajeno se kroz OEM sistem licenciranja nabavljaju Windows operativni sistemi i Microsoft Office, a ređe druge aplikacije. Znaćete da je OEM softver legalan tako što ćete od prodavca uz originalni instalacioni medij zaštićen hologramom i ugovor o korišćenju, dobiti Certifikat o autentičnosti, vizuelni identifikator u formi nalepnice koju treba zalepiti na kućište računara na vidnom mestu. Certifikat o autentičnosti na sebi sadrži i serijski broj sa 25 znakova koji vam je neophodan za instalaciju softvera. Glavna prednost nabavke OEM softvera je značajno povoljnija cena od standardne, a glavni nedostatak je činjenica da se nakon kupovine softver "vezuje" za hardver na kome je instaliran i ne može se legalno prebaciti na drugi računar.

Retail


FPP je softver koji možete naći u maloprodajnim objektima, zapakovan u dizajniranu kutiju koja sadrži instalacioni medij zaštićen hologramom, ugovor o korišćenju softvera, jedinstveni serijski broj i uputstvo za instalaciju. FPP proizvodi takođe imaju Certifikat o autentičnosti koji se proizvodi takođe imaju Certifikat o autentičnosti koji se nalazi na samoj kutiji, pa je kutiju zajedno sa svim njenim pratećim sadržajem neophodno čuvati kao dokaz o legalnosti kupljenog softvera.

Softver pre upotrebe morate aktivirati, što je jednostavna procedura koju možete izvršiti preko Interneta ili telefonskim pozivom na lokalni Microsoft centar za podršku u Beogradu. Ukoliko je broj licenci bilo kog Microsoft softvera koji vam je neophodan manji od 5, FPP je uz OEM, jedini način nabavke koji imate na raspolaganju. Bitna razlika u odnosu na OEM je u tome što se FPP proizvod može prebaciti sa jednog računara na drugi, uz uslov da se prvo ukloni sa prethodnog na kome je bio instaliran.

GGK - Get Genuine Kit


Jedno od dva moguća rešenja za legalizaciju operativnog sistema na postojećem računaru koji na sebi nema preinstaliran operativni sistem ili ima nelegalni operativni sistem, Microsoft je omogućio kroz nabavku legalizacione licence -GGK. GGK je u ovom trenutku dostupan sa licencama za Windows 7 Professional ili Windows 7 Home Basic (na srpskom). Neke od specifičnosti koje karakterišu pomenutu legalizacionu licencu su: