1 2 3 4 5

LAST BAJT WiFi-iNTERNET(LB-WiFi), je sistem za brzi prenos podataka koji se sastoji od više koncentratorskih stanica (AP) i proizvoljnog broja klijenata koji se radio talasima frekvencije 2.4Ghz - 5.8GHz povezuju čineći jedinstvenu mrežu.

Izgradnja i konfigurisanje bežične mreže omogućava uspostavljanje računarske mreže na širem geografskom području.

Udaljene lokacije su povezane u jedinstvenu mrežu bez posredovanja drugih mreža.

To podrazumeva da se razmena podataka između dva računara koji se nalaze u istoj prostoriji odvija na isti način kao i razmena podataka između računara na udaljenoj lokaciji. Prednosti ovakve mreže su: brz prenos podataka, pouzdanost u radu, potpuna sigurnost podataka, nezavisnost od postojeće kablovske infrastrukture i operatera, jednostavna montaža i izmeštanje, niski troškovi upotrebe i održavanja.

U širokom spektru svojih usluga, LB-WiFi jednako odgovara zahtevima kako fizičkim, tako i pravnim licima.

Povezivanje i instalacija su uprošćeni, tako da je moguće momentalno povezivanje ukoliko za to postoje tehnički preduslovi. Na mestima gde postoje tehnički uslovi a trenutno nisu pokriveni našim signalom moguće je u roku od 24h instalirati opremu, dopremiti signal i kompletnu uslugu.