1 2 3 4 5

Internet za fizička lica


Instalaciona taksa je 3.500,00 dinara, u šta je uključeno iznajmljivanje, montaža i održavanje opreme, 10 metara kabla, bez ugovorne obaveze.

U zavisnosti od potreba, korisnik može da se opredeli za različite pristupne brzine:

Ime paketa Pristupna brzina Mesečni iznos
Surf 1024/128 kbps 899 din.
Surf + 1024/256 kbps 1199 din.
Surf Public 1024/256 + IP kbps 1499 din.
Biro 1536/128 kbps 1199 din.
Biro + 1536/256 kbps 1499 din.
Biro Public 1536/256 + IP kbps 1799 din.
Net 2048/128 kbps 1499 din.
Net + 2048/256 kbps 1799 din.
Net Public 2048/256 +IP kbps 2099 din.
Pro 3096/192 kbps 1799 din.
Pro + 3096/384 kbps 2099 din.
Pro Public 3096/384 +IP kbps 2399 din.

* Public paketi poseduju dinamičku javnu IP adresu.
** Za vreme trajanja internet usluge korisnici dobijaju opremu na korišćenje.

Internet za pravna lica


Cenovnik za pravna lica:

1 Mbit/s simetričan saobraćaj, sa garantovanim protokom, javna dinamička IP adresa 3500 din. mesečno
Instalacija opreme 3500 din. jednokratno
VPN veza sa jednom izdvojenom lokacijom 2000 din. mesečno
Javna statička adresa 300 din. mesečno

Mesečna pretplata za Wireless 5.8 GHz je fiksna i podrazumeva garantovani, neograničen protok podataka.